အိႏၵိယက ႐ုရွားႏုိင္ငံမွ ေဒၚလာ ၅ ဘီလီယံတန္ဖိုးရွိ ေ၀ဟင္ပစ္ဒံုးက်ည္မ်ား၀ယ္ယူမည္ | DVB