ခ်ဲလ္ဆီးက MOL ဗြီဒီအသင္းကို ၁-ဝ ျဖင့္ အႏိုင္ရ(႐ုပ္သံ) | DVB