A d v e r t i s e m e n t With Us

စစ္ကိုင္းတုိင္း စည္ပင္သာယာေရးဥပေဒ လႊတ္ေတာ္အတည္ျပဳ

စစ္ကိုင္းတုိင္းေဒသႀကီးရဲ႕ စည္ပင္သာယာေရးဥပေဒ(မူၾကမ္း)ကို ေအာက္တိုဘာ ၄ ရက္က က်င္းပတဲ့ တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္မွာ အတည္ျပဳျပ႒ာန္းလိုက္ပါတယ္။ မူလ စည္ပင္သာယာေရးဥပေဒ(မူၾကမ္း)မွာ ပါရွိတဲ့ ပုဒ္မ ၁၂ ခုကို ျပင္ဆင္ျခင္း၊ ပုဒ္မ ၂၆ ခုျဖည့္စြက္ျခင္းနဲ႔  ပုဒ္မ ၂ ခုကို ပယ္ဖ်က္ျခင္းေတြ ျပဳလုပ္ၿပီး အတည္ျပဳျပ႒ာန္းလိုက္တာပါ။ စည္ပင္ဥပေဒသစ္မွာ  ပုဒ္မ ၂၂၇ ခုရွိၿပီး ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ ပယ္ဖ်က္ျခင္းမရွိခင္က ပုဒ္မ ၂၁၅ ခုသာရွိတဲ့အတြက္ ပုဒ္မ အနည္းငယ္ တိုးလာခဲ့ပါတယ္။ ဒီစည္ပင္သာယာေရးဥပေဒနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး လႊတ္ေတာ္မွာ တင္သြင္းခဲ့ၿပီးကတည္းက လအတန္ၾကာ ၿမိဳ႕နယ္အလိုက္၊ ေကာ္မတီအလိုက္ေကာ အရပ္ဖက္အဖဲြ႔အစည္းေတြနဲ႔ပါ ေဆြးေႏြးလုပ္ေဆာင္ခဲ့တာပါ။ အၾကမ္းအားျဖင့္ စည္ပင္ဥပေဒ မူၾကမ္းမွာပါတဲ့ ပုဒ္မေတြ ေနရာေရြ႕တာ၊ စကားလံုး အခ်က္အလက္ေျပာင္းလဲတာ စတာေတြကလဲြလို႔ အေၾကာင္းအရာ ေျပာင္းလဲတာမရွိဘူးလို႔ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒က ေျပာပါတယ္။ ဒီေန႔က်င္းပတဲ့ အစည္းအေဝးမွာေတာ့ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၂ ဦးက တုိင္း စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီဖဲြ႔စည္းျခင္း၊ ေကာ္မတီသက္တမ္းနဲ႔ ရပ္/ေက်းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးနဲ႔ ေက်းရြာခဲြတာဝန္ခံ စတာေတြကို ျပင္ဆင္ဖို႔ ေဆြးေႏြးခဲ့ေပမယ့္ လႊတ္ေတာ္အဆံုးအျဖတ္ ရယူရာမွာေတာ့ ႐ႈံးနိမ့္ခဲ့ပါတယ္။ စည္ပင္သာယာေရး ဥပေဒအသစ္မွာ ဘီးခြန္ကိစၥ၊ သားသတ္လုိင္စင္ကိစၥ၊ ေကာ္မတီ ဖဲြ႔စည္းျခင္းကိစၥ၊ ေကာ္မတီသက္တမ္းကိစၥ စတာေတြအျပင္ အေျပာင္းအလဲေတြ မ်ားစြာ လုပ္ထားတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳျပ႒ာန္းလိုက္တဲ့ စည္ပင္ဥပေဒ အသစ္ကို တုိင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ ဥပေဒပုဒ္မေတြအရ ဒီဥပေဒနဲ႔ သက္ဆိုင္တဲ့ နည္းဥပေဒ၊ စည္းမ်ဥ္း၊ စည္းကမ္း၊ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ၊ အမိန္႔ညႊန္ၾကားခ်က္၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းေတြ ထုတ္ျပန္ဖို႔အတြက္ တိုင္းစည္ပင္သာယာေရး ဝန္ႀကီးဌာနကို လႊတ္ေတာ္က လုပ္ပိုင္ခြင့္ အပ္ႏွင္းခဲ့ပါတယ္။ စည္ပင္သာယာေရးဥပေဒဟာ  စစ္ကိုင္းတိုင္းလႊတ္ေတာ္အတြက္ ၆ ခုေျမာက္ ျပ႒ာန္းတဲ့ ဥပေဒ ျဖစ္လာပါတယ္။ ၂ႏွစ္ခဲြေက်ာ္လႊတ္ေတာ္သက္တမ္းကာလအတြင္း စာၾကည့္တုိက္ဥပေဒ၊ ေရခ်ိဳငါး လုပ္ငန္းဥပေဒ၊ အေသးစားေခ်းေငြလုပ္ငန္းဥပေဒ၊ ပုဂၢလိက ေရယာဥ္မ်ားစနစ္တက် ေျပးဆဲြေရး ဥပေဒ၊ ျပတိုက္ဥပေဒတို႔ကိုလည္း အတည္ျပဳ ျပ႒ာန္းခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါတယ္။

A d v e r t i s e m e n t With Us

More News
Up