ေက်ာ္ဇင္ထက္ႏွင့္ မင္းေက်ာ္ခန္႔တုိ႔ကုိ ၁၂ ပဲြပယ္ျပစ္ဒဏ္ႏွင့္ ဒဏ္ေၾကးေငြမ်ား ခ်မွတ္ | DVB