ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သား ၁၃၀ ေက်ာ္ မဲေဆာက္တြင္ ဖမ္းဆီးခံရ | DVB