ဆီးခ်ိဳထိန္းရာမွာ အကူအညီေပးမယ့္ အာဟာရနည္းလမ္းအသစ္ | DVB