အဂၤပူၿမိဳ႕နယ္ တိုင္းလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ကို ေရလုပ္သား ၉၀၀ ခန္႔ ဆႏၵျပ | DVB