A d v e r t i s e m e n t With Us

ေျပာင္းလဲေနသည့္ ယေန႔ သီးႏွံေဈးႏႈန္းမ်ား

မတ္ပဲ ရန္ကုန္ဘုရင့္ေနာင္ကုန္စည္ဒိုင္မွာ မတ္ပဲက ၁ တန္ကို ၅၂၅၀၀ ေပါက္ေစ်းရွိၿပီး ၁ တန္ကို ေငြက်ပ္ ၁၄၀၀၀ ေစ်းတက္လာပါတယ္။ ကုလားပဲျဖဴလံုး ကုလားပဲျဖဴလံုးကေတာ့ ဒီေန႔မွာ ၁ ပိႆာကို ၁၃၀၀ က်ပ္ကေန ၁၃၇၀ ေပါက္ေစ်းရွိၿပီး ၁ ပိႆာကို ၃၀ က်ပ္ ေစ်းက်ဆင္းသြားပါတယ္။ ေထာပတ္ပဲ ေထာပတ္ပဲကေတာ့ ၁ ပိႆာကို ၈၅  က်ပ္ေစ်းက်ဆင္းသြားၿပီး ဒီေန႔ေပါက္ေစ်းကေတာ့ ၁ ပိႆာကို ၂၆၀၅ ကေန ၂၉၆၀  ရွိပါတယ္။ ပဲလြန္းျဖဴ ပဲလြန္းျဖဴကေတာ့ ၁ ပိႆာကို ၁၁၈၀ ကေန ၁၃၃၅၀ က်ပ္ ေပါက္ေစ်းရွိၿပီး ၁ ပိႆာကို ၁၅ က်ပ္ေစ်းက် ဆင္းသြားပါတယ္။ ေျပာင္းဆန္ ေျပာင္းဆန္ကေတာ့ ဒီေန႔မွာ ၁ ပိႆာကို ၃၀ က်ပ္ေစ်းက်ဆင္းသြားၿပီး ဒီေန႔ေပါက္ေစ်းက ၁ ပိႆာကို ၆၁၀ ကေန ၆၃၀ က်ပ္ရွိပါတယ္။ အာလူး အာလူးကေတာ့ ဒီေန႔ေပါက္ေစ်းက ၁ ပိႆာကို ၂၇၀ ကေန ၇၃၀ ရွိၿပီး ၁ ပိႆာကို ၃၀ က်ပ္ေစ်းတက္လာပါတယ္။ ေျမပဲလံုးဆန္ျဖဴ ေအာင္လံကုန္စည္ဒုိင္မွာေတာ့ ေျမပဲလံုးဆန္ျဖဴက ၁ ပိႆာကို ၂၅ က်ပ္ေစ်းက်ဆင္းသြားၿပီး ဒီေန႔ေပါက္ေစ်းက ၁ ပိႆာကို ၂၆၅၀ က်ပ္ကေန ၂၆၇၅ က်ပ္ရွိပါတယ္။ ေျမပဲလံုးဆန္နီ ေျမပဲလံုးဆန္နီကေတာ့ ၁ ပိႆာကို ၂၈၅၀ က်ပ္ရွိၿပီး ေစ်းအေျပာင္းအလဲ မရွိပါဘူး။ ေဖာ္ျပထားတဲ့  သီးႏွံေစ်းႏႈန္းေတြက အခ်ိန္နဲ႔အမွွ် ေျပာင္းလဲႏိုင္ပါတယ္။ သတင္း – AMIA

A d v e r t i s e m e n t With Us

More News
Up