မီးခိုးမႊန္လို႔ အသက္ရွဴက်ပ္ေနသူကို ဘယ္လိုအေရးေပၚေစာင့္ေရွာက္မလဲ | DVB