A d v e r t i s e m e n t With Us

ေျပာင္းလဲေနသည့္ ယေန႔ သီးႏွံေဈးႏႈန္းမ်ား

မတ္ပဲ ရန္ကုန္ဘုရင့္ေနာင္ကုန္စည္ဒုိင္မွာ မတ္ပဲကေတာ့ ပိႆာ ၆ဝ ဝင္ တအိတ္ကို ၄၈ဝဝဝ   ေပါက္ေစ်းရွိၿပီး မေန႔ကေစ်းအတိုင္း ေျပာင္းလဲမႈမရွိပါဘူး ။ မႏၱေလးပြဲစားကုန္သည္စက္ပိုင္အသင္းမွာေတာ့ တအိတ္ ကို ၄၇ဝဝဝ ကေန ၅၃ဝဝဝ ေပါက္ေစ်ရွိၿပီး တအိတ္ကို ၁ဝဝဝ က်ပ္ေစ်းက်ဆင္းသြားပါတယ္။ ရန္ကုန္နဲ႔မႏၱေလး ကုန္စည္ဒုိင္ တအိတ္ကို ၅ဝဝဝ က်ပ္ေစ်းကြာျခားမႈရွိပါတယ္။   ပဲစင္းငံုနီ မႏၱေလးပြဲစားကုန္သည္စက္ပိုင္အသင္းမွာ ပဲစင္းငံုနီက အသစ္က က တအိတ္ကို ၃၇ဝဝဝ ကေန ၄၂ဝဝဝ ေပါက္ေစ်းရွိၿပီး ပခုကၠဴကုန္စည္ဒိုင္မွာေတာ့ တအိတ္ကို ၄၁၄ဝဝ ေပါက္ ေစ်းရွိၿပီး ရွိပါတယ္။ မႏၱေလး နဲ႔ပခုကၠဴကုန္စည္ဒိုင္ တအိတ္ကို ၆ဝဝ က်ပ္ေစ်း ကြာျခားမႈရွိပါတယ္။   ကုလားပဲ v2 မႏၱေလးပြဲစားကုန္သည္စက္ပိုင္အသင္းမွာေတာ့ ကုလားပဲ v2 က ၅၇.၂၅ ပိႆာဝင္ တအိတ္ကို ၇၄ဝဝဝ ကေန ၇၅ဝဝဝ ေပါက္ေစ်းရွိၿပီး တအိတ္ကို ၁ဝဝဝ က်ပ္ေစ်းက်ဆင္းသြားပါတယ္။ ပခုကၠဴကုန္စည္ဒို္င္မွာေတာ့ တအိတ္ကို ၇၃၅ဝဝ ေပါက္ေစ်းရွိၿပီး တအိတ္ကို ၆ဝဝ က်ပ္ေစ်းက်ဆင္းသြားပါတယ္။ မႏၱေလး နဲ႔ပခုကၠဴကုန္စည္ဒုိင္ တအိတ္ကို ၁၅ဝဝ က်ပ္ေစ်းကြာျခားမႈရွိပါတယ္။   ႏွမ္းညိဳ မႏၱေလးပြဲစားကုန္သည္စက္ပို္င္အသင္းမွာေတာ့ ႏွမ္းညိိဳက ၄၅ ပိႆာဝင္  တအိတ္ကို ၁၄ဝဝဝဝ ကေန ၁၄၂ဝဝဝ ေပါက္ေစ်းရွိၿပီး တအိတ္ကို ၁ဝဝဝ က်ပ္ေစ်းတက္လာပါတယ္္။ ပခုကၠဴကုန္စည္ဒို္င္မွာေတာ့ တအိတ္ ကို ၁၃၈၈ဝဝ  ေပါက္ေစ်းရွိၿပီး တအိတ္ကို ၅ဝဝ က်ပ္ေစ်းတက္လာပါတယ္။ မႏၱေလးနဲ႔ ပခုကၠဴ ကုန္စည္ဒိုင္ တအိတ္ကို ၃၂ဝဝ စ်းကြာျခားမႈရွိပါတယ္။   စားအုန္းဆီ မႏၱေလးပြဲစားကုန္သည္စက္ပိုင္အသင္းမွာေတာ့ စားအုန္းဆီက တပိႆာကို ၁၇၅၅ ကေန ၁၇၆ဝ  ေပါက္ေစ်းရွိၿပီး တပိႆာကို ၁ဝ က်ပ္ေစ်းက်ဆင္းသြားပါတယ္။ ျမင္းၿခံကုန္စည္ဒို္င္မွာေတာ့ တစ္ပိကို ၁၇၉ဝ ကေန ၁၈ဝဝ ေပါက္ေစ်းရွိၿပီး တပိႆာကုိ ၁ဝ က်ပ္ေစ်းက်ဆင္းသြားပါတယ္။ မႏၱေလးနဲ႔ျမင္းၿခံကုန္စည္ဒုိင္ တပိႆာကို ၄ဝ က်ပ္ေစ်းကြာျခားမႈရွိပါတယ္။   ၾကက္သြန္နီ ပခုကၠဴကုန္စည္ဒို္င္မွာေတာ့ ၾကက္သြန္နီက တပိႆာကို ၉ဝဝ ကေန ၁ဝ၅ဝ  ရွိၿပီး ေစ်းအေျပာင္းအလဲ မရွိပါဘူး။ ျမင္းၿခံကုန္စည္ဒို္င္မွာေတာ့ တပိႆာကို ၉ဝဝ ကေန ၁၁ဝဝ ေပါက္ေစ်းရွိၿပီး တပိႆာကို ၅ဝ က်ပ္ေစ်းက်ဆင္းသြားပါတယ္။ ပခုကၠဴနဲ႔ျမငး္ၿခံကုန္စည္ဒိုင္ တပိႆာကို ၅ဝ က်ပ္ေစ်းကြာျခားမႈရွိပါတယ္။ ေဖာ္ျပထားတဲ့  သီးႏွံေစ်းႏႈန္းေတြက အခ်ိန္နဲ႔အမွွ် ေျပာင္းလဲႏိုင္ပါတယ္။ သတင္း – AMIA

A d v e r t i s e m e n t With Us

More News
Up