A d v e r t i s e m e n t With Us

ျမန္မာ-႐ုရွား ႏွစ္ႏုိင္ငံေရးရာ ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးပြဲအတြက္ လက္မွတ္ေရးထုိး

ျမန္မာနဲ႔ ႐ုရွားႏိုင္ငံတို႔ ႏွစ္ႏိုင္ငံေရးရာ၊ ေဒသေရးရာေတြ ေဆြးေႏြးမယ့္ ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးပြဲအစီအစဥ္အတြက္ မေန႔က ေနျပည္ေတာ္မွာ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒီအစီအစဥ္ကို ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးပြဲအစီအစဥ္ (၂၀၁၈-၂၀၂၀) လို႔ေခၚၿပီး ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန အၿမဲတမ္းအတြင္းဝန္ ဦးျမင့္သူနဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ႐ုရွားသံအမတ္ႀကီးတို႔က ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးဌာနေတြ ကိုယ္စား လက္မွတ္ေရးထိုး ၾကပါတယ္။ ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးပြဲအစီအစဥ္အရ ႏွစ္ဖက္စိတ္ဝင္စားမႈရွိတဲ့ ႏွစ္ႏိုင္ငံေရးရာ၊ ေဒသေရးရာနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာ ေရးရာကိစၥရပ္ေတြအေပၚ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနတို႔အၾကား ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးပြဲေတြ ျပဳလုပ္သြားမယ္လို႔  ျမန္မာႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္ပါတယ္။

A d v e r t i s e m e n t With Us

More News
Up