႐ုရွား ေလေၾကာင္းကာကြယ္ေရးစနစ္ ျဖန္႔ၾကက္မႈ ဆီးရီးယား ႀကိဳဆုိ | DVB