အာတိတ္သမုဒၵရာတြင္း ကၽြန္းေပၚတြင္ ႐ုရွားစစ္တပ္က ကမ္း႐ုိးတန္းကာကြယ္ေရးစနစ္ ခ်ထား (႐ုပ္သံ) | DVB