႐ုိက္တာသတင္းေထာက္ ၂ ဦးကို လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ေပးရန္ ကုလအႀကီးအကဲေတာင္းဆို | DVB