A d v e r t i s e m e n t With Us

အေမရိကန္အား ကုန္သြယ္ေရး ဗိုလ္က်သူဟု တ႐ုတ္ ေျပာ

တ႐ုတ္ႏုိင္ငံဟာ ကုန္သြယ္ေရးဆုိင္ရာ စကၠဴျဖဴစာတမး္ကို စက္တင္ဘာ ၂၄ ရက္ေန႔က ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီး အဲဒီစာတမး္မွာ အေမရိကန္ႏုိင္ငံကို ကုန္သြယ္ေရး ဗိုလ္က်သူလို႔ေခၚေ၀ၚ သံုးႏႈန္းလုိက္ပါတယ္။ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ဘီလ်ံ ၂၀၀ တန္ဖိုးရိွတဲ့ တ႐ုတ္ကုန္စည္ေတြအေပၚ အေမရိကန္ သြင္းကုန္စည္းၾကပ္ခြန္ အာဏာသက္ဝင္ၿပီး နာရီပိုင္းအၾကာမွာ အဲဒီ စကၠဴျဖဴစာတမး္ ေပၚထြက္လာတာျဖစ္ပါတယ္။ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံေတာ္ေကာင္စီ ျပန္ၾကားေရး႐ံုးက ထုတ္ျပန္တဲ့ “တ႐ုတ္-အေမရိကန္ ကုန္သြယ္ေရး ပြတ္တုိက္မႈဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္နဲ႔ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံရဲ႕ ရည္တည္ခ်က္”ဆိုတဲ့ စာတမး္မွာ က႑ ၆ ခု ပါ၀င္ပါတယ္။ အဲဒီစာတမး္မွာ အေမရိကန္အစိုးရရဲ႕ ကုန္သြယ္ေရးဆုိင္ရာ ကုိယ္က်ိဳးစီးပြားကာကြယ္မႈနဲ႔ ဗိုလ္က်တဲ့ အေလ့အထေတြကို ေဖာ္ျပထားၿပီး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းဟာ မတူညီမႈေတြကို ေျဖရွင္းတဲ့ တခုတည္းေသာ နညး္လမး္ျဖစ္တယ္လုိ႔ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ ကုန္သြယ္စည္းၾကပ္ခြန္ၿခိမး္ေျခာက္မႈနဲ႔ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ခြင့္ကို အထိခုိက္ခံၿပီး ျပဳလုပ္ရတဲ့ ညိႇႏိႈင္းမႈေတြကို တ႐ုတ္ႏုိင္ငံဟာ ဆန္႔က်င္တယ္လုိ႔လည္း အဲဒီစာတမး္က ဆုိပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ စီးပြားေရး ဆက္ဆံမႈေတြဟာ ႏွစ္နုိင္ငံစလံုးက ျပည္သူေတြအေပၚ သက္ေရာက္မႈ ရိွသလုိ ကမာၻ႔ၿငိမ္းခ်မး္ေရး၊ ႂကြယ္၀ေရးနဲ႔ တည္ၿငိမ္ေရးကို ထိခိုက္ေစတယ္လို႔လည္း ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

A d v e r t i s e m e n t With Us

More News
Up