ေျပာင္းလဲေနသည့္ ယေန႔ သီးႏွံေဈးႏႈန္းမ်ား

မတ္ပဲ ရန္ကုန္ဘုရင့္ေနာင္ကုန္စည္ဒိုင္မွာ မတ္ပဲက တတန္ကို ၄၉၈ဝဝဝ ေပါက္ေစ်းရွိၿပီး တတန္ကို ေငြက်ပ္ ၅ဝဝဝ ေစ်းက်ဆင္းသြားပါတယ္။   ကုလားပဲျဖဴလံုး ကုလားပဲျဖဴလံုးကေတာ့ ဒီေန႔မွာ တပိႆာကို ၁၄၁၅ က်ပ္ကေန ၁၄၅ဝ ေပါက္ေစ်းရွိၿပီး တပိႆာကို ၈ဝ က်ပ္ ေစ်းတက္လာပါတယ။   ေထာပတ္ပဲ ေထာပတ္ပဲကေတာ့ တပိႆာကို ၉ဝ က်ပ္ေစ်းက်ဆင္းသြားၿပီး ဒီေန႔ေပါက္ေစ်းကေတာ့ တပိႆာကို ၂၅၂ဝ ကေန ၂၈၇ဝ ရွိပါတယ္။   ေျပာင္းဆံ ေျပာင္းဆံကေတာ့ ဒီေန႔မွာ တပိႆာကို ၅ဝ က်ပ္ေစ်းက်ဆင္းသြားၿပီး ဒီေန႔ေပါက္ေစ်းက တပိႆာကို ၆၁ဝ ကေန ၆၃ဝ က်ပ္ရွိပါတယ္။   ပဲႀကီး(ေရႊကၽြန္း၊ကုန္း) ပဲႀကီး(ေရႊကၽြန္း၊ကုန္း)ကေတာ့ ဒီေန႔မွာ တပိႆာကို ၂၂၆ဝ ကေန ၂၇၄၅ ေပါက္ေစ်းရွိၿပီး တပိႆာကို ၂၆၅ က်ပ္ေစ်းက်ဆင္းသြားပါတယ္။   အာလူး အာလူးကေတာ့ ဒီေန႔ေပါက္ေစ်းက တပိႆာကို ၂၈ဝ ကေန ၇ဝဝ ရွိၿပီး တပိႆာကို ၂ဝ က်ပ္ေစ်းက်ဆင္း သြားပါတယ္။   ေျမပဲလံုးဆံျဖဴ ေအာင္လံကုန္စည္ဒုိင္မွာေတာ့ ေျမပဲလံုးဆံျဖဴက တပိႆာကို ၁ဝ က်ပ္ေစ်းက်ဆင္းသြားၿပီး ဒီေန႔ေပါက္ေစ်းက တပိႆာကို ၂၆၇၅ က်ပ္ကေန ၂၆၉ဝ က်ပ္ရွိပါတယ္။   စီပီေျပာင္း လားရိႈးကုန္စည္ဒုိင္မွာေတာ့ စီပီေျပာင္းက တပိႆာကို ၅၇ဝ ကေန ၅၈ဝ ေပါက္ေစ်းရွိၿပီး တပိႆာကို ၁ဝ က်ပ္ေစ်းတက္လာပါတယ္။   ေဖာ္ျပထားတဲ့  သီးႏွံေစ်းႏႈန္းေတြက အခ်ိန္နဲ႔အမွွ် ေျပာင္းလဲႏိုင္ပါတယ္။

//
More News
Up