ဖားကန္႔ၿမိဳ႕နယ္၌  ဒုတိယကမ႓ာစစ္လက္က်န္ တင့္ကားပ်က္ ၁ စီး ေတြ႔ရွိ | DVB