A d v e r t i s e m e n t With Us

ခ်ီလီဘုန္းေတာ္ႀကီး ၂ ပါး ရာထူးမွ ႏုတ္ထြက္စာကို ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး လက္ခံ

ခ်ီလီႏုိင္ငံမွာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေတြရဲ႕ လိင္ပုိင္းညႇဥး္ဆဲမႈ အ႐ႈပ္ေတာ္ပံု ေပၚေပါက္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ခ်ီလီဘုန္းေတာ္ႀကီး ႏွစ္ပါးရဲ႕ ရာထူးမွ ႏုတ္ထြက္စာကို ပုပ္ရဟန္းမငး္ႀကီး ဖရန္႔စစ္ဟာ လက္ခံခဲ့တယ္လုိ႔ ဗာတီကန္က စက္တင္ဘာ ၂၁ ရက္ေန႔မွာ  ေျပာပါတယ္။ ဒါဟာ ပ်ံ႔ႏွံ႔လာေနတဲ့ အ႐ႈပ္ေတာ္ပံုကို ပုပ္ရဟန္းမငး္ႀကီး ေျဖရွငး္ေဆာင္ရြက္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ လိင္ပုိင္းညႇဥ္းဆဲခံရဖူးတယ္လို႔ ဆုိသူတဦးကေတာ့ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေတြဟာ ညႇဥး္ဆဲခံရသူေတြကုိ မကာကြယ္ဘဲ ညႇဥ္းဆဲသူ ဒါမွမဟုတ္ သူတုိ႔ကိုယ္သူတုိ႔ ကာကြယ္ခဲ့တာေၾကာင့္ ပုပ္ရဟန္းမငး္ႀကီးက အခုလုိ ေက်ာငး္ေတာ္က ႏွင္ထုတ္တာ ျဖစ္တယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။ ေက်ာင္းေတာ္ တာ၀န္ရိွသူတဦးကေတာ့ အဲဒီ ဘုနး္ေတာ္ႀကီးေတြအေနနဲ႔ သက္ဆုိင္ရာ တရားစီရင္မႈကို ဆက္လက္ရင္ဆုိင္ရမယ္လို႔လည္း ေျပာခဲ့ပါတယ္။ ခ်ီလီနိုင္ငံအတြငး္  ဒီအ႐ႈပ္ေတာ္ပံုနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ ဘုန္းေတ္ာႀကီး ၃၄ ပါးဟာ ရာထူးႏုတ္ထြက္စာတင္ခဲ့ၿပီး အဲဒီထဲက ၇ ပါးဟာ ရာထူးကေန ႏုတ္ထြက္ခဲ့တယ္လုိ႔ ႐ိုက္တာသတင္း အရ သိရပါတယ္။

A d v e r t i s e m e n t With Us

More News
Up