ရန္ကုန္ေစ်းမ်ား အဆင့္ျမႇင့္တင္ရန္ စီမံေဆာင္ရြက္ေန

ရန္ကုန္တိုင္းထဲရွိတဲ့ ေစ်းေတြကို ေခတ္မီအဆင့္ျမင့္ေစ်းေတြ ျဖစ္လာေစဖို႔ အစိုးရနဲ႔ ပုဂလိက ပူးေပါင္းၿပီး ပီပီပီ (Public Private Partnership) စနစ္နဲ႔ စီမံေဆာင္ရြက္ေနတယ္လို႔ စည္ပင္သာယာေရး၀န္ႀကီး ဦးေမာင္ေမာင္စိုးက ေျပာပါတယ္။ စက္တင္ဘာ ၂၀ရက္ ရန္ကုန္တိုင္း လႊတ္ေတာ္မွာ ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္ (ေတာင္ပိုင္း) ၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၂) လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးသိန္းႏိုင္ရဲ႕ ေမးခြန္းကိုေျဖရင္း ၀န္ႀကီးက ေျပာခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရရဲ႕ လမ္းညႊန္ခ်က္နဲ႔ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီ ကြပ္ကဲမႈလက္ေအာက္မွာရွိတဲ့ ေစ်းေတြကို ေခတ္မီအဆင့္ျမင့္ေစ်းေတြ ျဖစ္လာေစဖို႔အတြက္ ပီပီပီ စနစ္နဲ႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႔  စီမံေဆာင္ရြက္ေနတယ္လို႔ စည္ပင္ ၀န္ႀကီးက ေျပာပါတယ္။ ရန္ကုန္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီလက္ေအာက္ရွိ ေစ်းမ်ားဌာနကေန ဘ႑ာေရးႏွစ္အလိုက္ ရရွိတဲ့ ရန္ပံုေငြအေပၚမူတည္ၿပီး  ေစ်းေတြအဆင့္ျမႇင့္ဖို႔ စီမံလုပ္ေဆာင္သြားမယ္လို႔လည္း ဆိုပါတယ္။ ရန္ကုန္တိုင္းထဲမွာရွိတဲ့ ေစ်းအဂၤါရပ္နဲ႔မညီတဲ့ ေစ်းေတြကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္ ေစ်းမ်ားဌာန စီမံခန္႔ခြဲမႈေအာက္မွာထားၿပီး အဆင့္ျမႇင့္တင္ဖို႔ ရန္ကုန္တိုင္းလႊတ္ေတာ္က ၿပီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဇြန္လကတည္းက အတည္ျပဳေပးခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

//
More News
Up