A d v e r t i s e m e n t With Us

ေျပာင္းလဲေနသည့္ ယေန႔ သီးႏွံေဈးႏႈန္းမ်ား

မတ္ပဲ ရန္ကုန္ ဘုရင့္ေနာင္ကုန္စည္ဒုိင္မွာ မတ္ပဲကေတာ့ ပိႆာ ၆၀ ဝင္ တအိတ္ကို ၄၈၉၀၀  ေပါက္ေစ်းရွိၿပီး တအိတ္ကို ၈၀၀ က်ပ္ ေစ်းတက္လာပါတယ္။ မႏၱေလး ပြဲစားကုန္သည္စက္ပိုင္အသင္းမွာေတာ့ တအိတ္ကို ၄၈၀၀၀ ကေန ၅၄၀၀၀ ေပါက္ေစ်းရွိၿပီး တအိတ္ကို ၁၀၀၀ က်ပ္ ေစ်းတက္လာပါတယ္။ ရန္ကုန္နဲ႔ မႏၱေလးကုန္စည္ဒုိင္ တအိတ္ကို ၅၁၀၀ က်ပ္ ေစ်းကြာျခားမႈရွိပါတယ္။ ပဲစင္းငံုနီ ရန္ကုန္ ဘုရင့္ေနာင္ကုန္စည္ဒုိင္မွာ ပဲစင္းငံုနီ (RC 2017) က ပိႆာ ၆၀ တအိတ္ကို ၄၅၆၀၀ ေပါက္ေစ်းရွိၿပီး တအိတ္ကို ၄၀၀ က်ပ္ ေစ်းတက္လာပါတယ္။  မႏၱေလးကုန္စည္ဒိုင္မွာေတာ့ ၃၈၀၀၀ ကေန ၄၂၀၀၀ ေပါက္ေစ်းရွိၿပီး ေစ်းအေျပာင္းအလဲ မရွိပါဘူး။ ရန္ကုန္နဲ႔ မႏၱေလးကုန္စည္ဒိုင္မွာ ၃၆၀၀ က်ပ္ ေစ်းကြာျခားမႈ ရွိပါတယ္။ ႏွမ္းျဖဴ မႏၱေလး ပြဲစားကုန္သည္စက္ပို္င္အသင္းမွာ ႏွမ္းျဖဴက ၄၅ ပိႆာဝင္ တအိတ္ကို ၁၄၅၀၀၀ ကေန ၁၆၃၀၀၀ ေပါက္ေစ်းရွိၿပီး တအိတ္ကို ၁၀၀၀ က်ပ္ ေစ်းတက္လာပါတယ္။ မံုရြာကုန္စည္ဒိုင္မွာေတာ့ တအိတ္ကို ၁၅၀၀၀၀ ေပါက္ေစ်းရွိၿပီး မႏၱေလးနဲ႔ မံုရြာကုန္စည္ဒိုင္ တအိတ္ကို ၁၃၀၀၀ က်ပ္ ေစ်းကြာျခားမႈရွိပါတယ္။ ႏွမ္းနက္ မႏၱေလးကုန္စည္ဒိုင္မွာ ႏွမ္းနက္က တအိတ္ကို ၂၀၀၀၀၀ ေပါက္ေစ်းရွိၿပီး တအိတ္ကို ၁၀၀၀၀ က်ပ္ ေစ်းတက္လာပါတယ္။ မံုရြာကုန္စည္ဒိုင္မွာေတာ့ တအိတ္ကို ၁၉၅၀၀၀ ကေန ၂၂၅၀၀၀ ေပါက္ေစ်းရွိပါတယ္။ မႏၱေလးနဲ႔ မံုရြာကုန္စည္ဒိုင္ တအိတ္ကို ၂၅၀၀၀ က်ပ္ ေစ်းကြာျခားမႈရွိပါတယ္။ ႏွမ္းနက္ (စမံု) မႏၱေလး ပြဲစားကုန္သည္စက္ပိုင္အသင္းမွာ ႏွမ္းနက္ (စမံု) က တအိတ္ကို ၂၂၀၀၀၀ ကေန ၂၄၇၀၀၀ ေပါက္ေစ်းရွိၿပီး တအိတ္ကို ၇၀၀၀ က်ပ္ ေစ်းတက္လာပါတယ္။ ေအာင္လံကုန္စည္ဒုိင္မွာေတာ့ တအိတ္ကို ၂၃၅၀၀၀ ကေန ၂၄၀၀၀၀ ေပါက္ေစ်းရွိၿပီး တအိတ္ကို ၅၀၀၀ က်ပ္ ေစ်းတက္လာပါတယ္။ မႏၱေလးနဲ႔ ေအာင္လံ ကုန္စည္ဒုိင္ တအိတ္ကို ၇၀၀၀ က်ပ္ ေစ်းကြာျခားမႈရွိပါတယ္။ ၾကက္သြန္နီ ပခုကၠဴ ကုန္စည္ဒိုင္မွာ ၾကက္သြန္နီက တပိႆာကို ၁၁၀၀ ကေန ၁၂၀၀ ေပါက္ေစ်းရွိၿပီး တပိႆာကို ၂၅ က်ပ္ ေစ်းတက္လာပါတယ္။ ျမငး္ၿခံကုန္စည္ဒုိင္မွာေတာ့ တပိႆာကို ၈၅၀ ကေန ၁၁၅၀ ေပါက္ေစ်းရွိၿပီး မေန႔ကေစ်းအတိုင္း ေျပာင္းလဲမႈမရွိပါဘူး။ ပခုကၠဴနဲ႔ ျမင္းၿခံကုန္စည္ဒိုင္ တပိႆာကို ၅၀ က်ပ္ ေစ်းကြာျခားမႈရွိပါတယ္။ အခု ေဖာ္ျပသြားတဲ့ သီးႏွံေဈးႏႈန္းေတြက အခ်ိန္နဲ႔အမၽွ ေျပာင္းလဲမႈေတြ ရွိႏိုင္ပါတယ္။ သတင္း - AMIA

A d v e r t i s e m e n t With Us

More News
Up