A d v e r t i s e m e n t With Us

ေျပာင္းလဲေနသည့္ ယေန႔ သီးႏွံေဈးႏႈန္းမ်ား

မတ္ပဲ ရန္ကုန္ ဘုရင့္ေနာင္ကုန္စည္ဒုိင္မွာ မတ္ပဲကေတာ့ ပိႆာ ၆၀ ဝင္ တအိတ္ကို ၄၈၇၀၀  ေပါက္ေစ်းရွိၿပီး တအိတ္ကို ၁၂၀၀ က်ပ္ ေစ်းတက္လာပါတယ္။ မႏၱေလး ပြဲစားကုန္သည္စက္ပိုင္အသင္းမွာေတာ့ တအိတ္ကို ၄၄၀၀၀ ကေန ၅၂၀၀၀ ေပါက္ေစ်းရွိၿပီး ေစ်းၿငိမ္ အေျပာင္းအလဲ မရွိပါဘူး။ ရန္ကုန္နဲ႔ မႏၱေလး ကုန္စည္ဒုိင္ တအိတ္ကို ၃၃၀၀  က်ပ္ ေစ်းကြာျခားမႈရွိပါတယ္။ ပဲစင္းငံုနီ ရန္ကုန္ ဘုရင့္ေနာင္ကုန္စည္ဒုိင္မွာ ပဲစင္းငံုနီ (RC 2017) က ပိႆာ ၆၀ တအိတ္ကို ၄၅၃၀၀ ေပါက္ေစ်းရွိၿပီး တအိတ္ကို ၈၀၀ က်ပ္ ေစ်းတက္လာပါတယ္။ မႏၱေလး ကုန္စည္ဒိုင္မွာေတာ့ ၃၆၀၀၀ ကေန ၄၂၀၀၀ ေပါက္ေစ်းရွိၿပီး တအိတ္ကို ၁၀၀၀ က်ပ္ ေစ်းတက္လာပါတယ္။ ရန္ကုန္နဲ႔ မႏၱေလး ကုန္စည္ဒိုင္မွာ ၃၃၀၀ က်ပ္ ေစ်းကြာျခားမႈ ရွိပါတယ္။ ကုလားပဲ v2 မႏၱေလး ပြဲစားကုန္သည္စက္ပုိင္အသင္းမွာ ကုလားပဲ v2 က ၅၇.၂၅ ပိႆာဝင္ တအိတ္ကို ၇၇၀၀၀ ကေန ၇၇၅၀၀ ေပါက္ေစ်းရွိၿပီး တအိတ္ကို ၁၅၀၀ က်ပ္ ေစ်းတက္လာပါတယ္။ ပခုကၠဴကုန္စည္ဒိုင္မွာေတာ့ တအိတ္ကို ၇၆၅၀၀ ေပါက္ေစ်းရွိၿပီး တအိတ္ကို ၁၀၀၀ က်ပ္ ေစ်းတက္လာပါတယ္။ မႏၱေလးနဲ႔ ပခုကၠဴကုန္စည္ဒုိင္ တအိတ္ကို ၁၀၀၀ က်ပ္ ေစ်းကြာျခားမႈရွိပါတယ္။ ပဲဇီးကြက္ မႏၱေလး ပြဲစားကုန္သည္စက္ပိုင္အသင္းမွာ ပဲဇီးကြက္က ၅၈.၂၅ ပိႆာဝင္ တအိတ္ကို ၇၅၀၀၀ ကေန ၇၈၀၀၀ ေပါက္ေစ်းရွိၿပီး ေစ်းၿငိမ္ေနပါတယ္။ ျမင္းၿခံကုန္စည္ဒုိင္မွာေတာ့ တအိတ္ကို ၇၈၆၀၀ ေပါက္ေစ်းရွိၿပီး မႏၱေလးနဲ႔ ျမင္းၿခံ ကုန္စည္ဒိုင္ တအိတ္ကို ၆၀၀ က်ပ္ ေစ်းကြာျခားမႈရွိပါတယ္။ ႏွမ္းညိဳ မႏၱေလးကုန္စည္ဒိုင္မွာ ႏွမ္းညိဳက ၄၅ ပိႆာဝင္ တအိတ္ကို ၁၄၀၀၀၀ ေပါက္ေစ်းရွိပါတယ္။ ပခုကၠဴကုန္စည္ဒုိင္မွာေတာ့ တအိတ္ကို ၁၃၈၃၀၀ ေပါက္ေစ်းရွိၿပီး တအိတ္ကို ၉၀၀ က်ပ္ ေစ်းတက္လာပါတယ္။ မႏၱေလးနဲ႔ ပခုကၠဴ ကုန္စည္ဒုိင္ တအိတ္ကို ၁၇၀၀ က်ပ္ ေစ်းကြာျခားမႈရွိပါတယ္။ ၾကက္သြန္နီ ပခုကၠဴ ကုန္စည္ဒုိင္မွာ ၾကက္သြန္နီက တပိႆာကို ၁၀၀၀ ကေန ၁၁၅၀ ေပါက္ေစ်းရွိၿပီး တပိႆာကို ၅၀ က်ပ္ ေစ်းတက္လာပါတယ္။ ျမင္းၿခံကုန္စည္ဒိုင္ကလည္း တပိႆာကို ၈၅၀ ကေန ၁၂၀၀ ေပါက္ေစ်းရွိၿပီး တပိႆာကို ၅၀ က်ပ္ ေစ်းကြာျခားမႈရွိပါတယ္။ ပခုကၠဴနဲ႔ ျမင္းၿခံ ကုန္စည္ဒုိင္ တပိႆာကို ၅၀ က်ပ္ ေစ်းကြာျခားမႈရွိပါတယ္။ အခု ေဖာ္ျပသြားတဲ့ သီးႏွံေဈးႏႈန္းေတြက အခ်ိန္နဲ႔အမၽွ ေျပာင္းလဲမႈေတြ ရွိႏိုင္ပါတယ္။ သတင္း - AMIA

A d v e r t i s e m e n t With Us

More News
Up