A d v e r t i s e m e n t With Us

အာဂ်င္တီးနားသမၼတေဟာင္း ဖာနန္ဒက္ဇ္ကို အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈျဖင့္ စြဲခ်က္တင္

အာဂ်င္တီးနားသမၼတေဟာငး္ ခရစၥတီနာ ဖာနန္ဒက္ဇ္ကို အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ စြဲခ်က္ေတြနဲ႔ စက္တင္ဘာ ၁၇ ရက္ေန႔က စြဲခ်က္တင္လုိက္ပါတယ္။ စြဲခ်က္အရ ဖာနန္ဒက္ဇ္အစိုးရဟာ ေဆာက္လုပ္ေရးကုမၸဏီေတြဆီကေန လာဘ္ေတြယူၿပီး အျပန္အလွန္အေနနဲ႔ လုပ္ငနး္ကန္ထ႐ုိက္ ေပးတယ္လို႔ ေဖာ္ျပပါတယ္။ သမၼတေဟာငး္ ဖာနန္ဒက္ဇ္အေနနဲ႔ သမၼတသက္တမ္း ႏွစ္ဆက္အတြင္း အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ ကြန္ရက္မွာ ပါဝင္ခဲ့ျခင္းရိွမရိွ အာဂ်င္တီးနား တရားေရးဌာနက စံုစမး္စစ္ေဆးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီျခစားမႈ အ႐ႈပ္ေတာ္ပံုဟာ စီမံကိန္းဝန္ႀကီးေဟာငး္ရဲ႕ ယာဥ္ေမာင္းျဖစ္သူ သိမ္းဆည္းထားတဲ့ မွတ္စုစာအုပ္ေတြကို ၿပီးခဲ့တဲ့ ၾသဂုတ္လက ေဒသ သတငး္စာတခုက ေဖာ္ျပရာကေန ေပၚေပါက္ခဲ့တာပါ။ အဲဒီမွတ္စုစာအုပ္ေတြထဲမွာ အစိုးရ႐ုံးေတြနဲ႔ ဖာနန္ဒက္ဇ္ရဲ႕ သီးျခားေနအိမ္တခုဆီ ေပးပို႔ခဲ့တယ္ဆုိတဲ့ ေငြစကၠဴအိတ္ေတြကို စာရငး္ျပဳစုထားပါတယ္။ ဒီအ႐ႈပ္ေတာ္ပံုဟာ ေဆာက္လုပ္ေရးက႑အတြငး္ရိွ ဒါဇင္နဲ႔ခ်ီတဲ့ အရာရိွေဟာင္းေတြနဲ႔ လုပ္ငနး္ရွင္ေတြ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္တာကို ေဖာ္ထုတ္ခဲ့ၿပီး ႏုိင္ငံစီးပြားေရး က်ဆင္းမႈေၾကာင့္ ယိုင္နဲ႔နဲ႔ျဖစ္ေနတဲ့ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းအေပၚ ယံုၾကည္မႈ က်ဆင္းေစပါတယ္။ သမၼတေဟာငး္ ဖာနန္ဒက္ဇ္ဟာ တျခားစြဲခ်က္ေတြနဲ႔ပါ စြဲခ်က္တင္ခံထားရေပမယ့္ လူထုေထာက္ခံမႈကို ရရိွေနၿပီး လာမယ့္ႏွစ္ သမၼတေရြးေကာက္ပြဲမွာ ထပ္မံ အေရြးခံမယ္လုိ႔လညး္ ေမွ်ာ္လင့္ရပါတယ္။

A d v e r t i s e m e n t With Us

More News
Up