ေရႊတိဂုံဘုရား၊ မိုးက်ေရႊကိုယ္နဲ႔ ေဂါပကေကာက္ေၾကာင္း (သုတကေဖး) | DVB