ႏ်ဴကလီးယားလက္နက္ တားဆီးပိတ္ပင္ေရးစာခ်ဳပ္တြင္ ျမန္မာလက္မွတ္ထုိးရန္ အတည္ျပဳ | DVB