A d v e r t i s e m e n t With Us

ရန္ကုန္တုိင္းအစိုးရ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထားသည့္ YBS ကုမၸဏီ၂ ခု အ႐ံႈးေပၚေန

ဧရာဝတီဘဏ္က ေခ်းေငြအပါအဝင္ က်ပ္ ၇၈ ဘီလီယံနဲ႔ ရန္ကုန္တုိင္းအစိုးရအဖြဲ႔က YBS ကုမၸဏီႏွစ္ခုမွာ ကားအစီး ၁ဝဝဝ ထည့္သြင္းထားတဲ့ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဟာ အ႐ံႈးေပၚေနတယ္လို႔ ရန္ကုန္တိုင္း စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္က လႊတ္ေတာ္မွာ တင္ျပခဲ့ပါတယ္။ စက္တင္ဘာ ၁၄ ရက္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္မွာ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ ေဒၚခင္သန္းလွက ၂ဝ၁၆-၂ဝ၁၇ ဘ႑ာေရးႏွစ္စစ္ေဆးေတြ႔ရိွခ်က္ အစီရင္ခံစာကို  လႊတ္ေတာ္မွာ ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့တာပါ။ ရန္ကုန္ဘတ္စ္ကား အမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ ကုမၸဏီလီမီတက္ (YBPC)ဟာ ၂၀၁၅-၁၆ ဘ႑ာႏွစ္မွာ က်ပ္သိန္းေပါင္း ၄၉၀ ေက်ာ္၊ ၂၀၁၆-၁၇ ဘ႑ာႏွစ္မွာ က်ပ္သိန္းေပါင္း တေသာင္းေက်ာ္၊ ၂၀၁၇-၁၈ ဘ႑ာႏွစ္မွာ က်ပ္သိန္းေပါင္း ၂၉၀၀၀ ေက်ာ္ ႐ံႈးေနတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ျပ အမ်ားျပည္သူ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး အမ်ားပိုင္ ကုမၸဏီလီမိတက္ဟာ ၂၀၁၆-၁၇ ဘ႑ာႏွစ္မွာ က်ပ္သိန္း ၂၅၀ ေက်ာ္ ျမတ္ခဲ့ေပမယ့္ ၂၀၁၇-၁၈ ဘ႑ာႏွစ္မွာေတာ့ က်ပ္သိန္းေပါင္း ၆၀၀၀ ေက်ာ္ ႐ံႈးခဲ့တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ရန္ကုန္တိုင္းအစိုးရအဖြဲ႔အေနနဲ႔ ဧရာဝတီဘဏ္က ေခ်းေငြ က်ပ္ ၈ ဘီလီယံအပါအဝင္ က်ပ္ ၇၈ ဘီလီယံနဲ႔ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက  ကားအစီး ၁ဝဝဝ ဝယ္ယူၿပီး ရန္ကုန္ဘတ္စ္ကား အမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ ကုမၸဏီလီမီတက္ (YBPC) နဲ႔ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ျပ အမ်ားျပည္သူ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး အမ်ားပိုင္ ကုမၸဏီလီမိတက္တို႔မွာ ထည့္သြင္းရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံခဲ့ပါတယ္။ ဒီကားေတြ တစီးကို က်ပ္ ၇၇ သန္းနဲ႔ ဝယ္ယူခဲ့တာျဖစ္ၿပီး ကုမၸဏီႏွစ္ခုစလံုးမွာ အရံႈးေပၚေနတယ္လို႔ စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္က တင္ျပပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအေပၚ သင့္တင့္တဲ့ အက်ိဳးအျမတ္ ရရွိေအာင္ ၾကပ္မတ္ေဆာင္ရြက္ဖို႔ လိုအပ္တယ္လုိ႔ စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္က အႀကံျပဳပါတယ္။ YBS ယာဥ္လိုင္းေတြကို ၂ဝ၁၇ ဇန္နဝါရီ ၁၆ ရက္က စတင္ေျပးဆြဲခဲ့ပါတယ္။ YRTA လက္ေအာက္မွာ ကုမၸဏီ ၂၅ ခုက ယာဥ္စီးေရ ၆၂ဝဝ ေက်ာ္နဲ႔ ယာဥ္လိုင္းေပါင္း ၁၁၉ လိုင္း ေျပးဆြဲေနပါတယ္။

A d v e r t i s e m e n t With Us

More News
Up