ဂုိးေပါက္ေပ်ာက္မႈ အဆုံးသတ္ႏုိင္ေရး ေရာ္နယ္ဒုိ အျပင္းအထန္ေလ့က်င့္ | DVB