တ႐ုတ္ႏုိင္ငံေတာင္ပိုင္းကို တုိင္ဖြန္းမုန္တုိင္း ဝင္ေရာက္တုိက္ခတ္ (႐ုပ္သံ) | DVB