သီေပါအေျခစိုက္ ခမရ ၁၇ တပ္ကို အမည္မသိလက္နက္ကိုင္တပ္ ၀င္ေရာက္ပစ္ခတ္ | DVB