နည္းျပဆာရီ၏ နည္းစနစ္မ်ားကို သင္ယူရန္လိုေသးဟု ကြင္းလယ္လူ ေလာ့ဖ္တပ္စ္ခ်ိ ေျပာ | DVB