တ႐ုတ္တြင္ ျပင္းအား ၅ ဒသမ ၃ ရွိ ငလ်င္လႈပ္၊ ေက်ာင္းသားကေလးငယ္မ်ား ေၾကာက္လန္႔ ထြက္ေျပး (႐ုပ္သံ) | DVB