႐ုိက္တာသတင္းသမား ၂ ဦးကို သတင္းေထာက္ျဖစ္၍ ေထာင္ခ်ျခင္းမဟုတ္ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေျပာ | DVB