ေရႊေရာင္ကၽြဲခ်ဳိျဖင့္ ဆန္းျပားစြာ ဖန္တီးထားသည္ဝတ္စံုႏွင့္ အလွမယ္ ျမင့္မိုရ္ေမ (ဓာတ္ပံု) | DVB