တာေမြၿမိဳ႕နယ္တြင္ အုပ္စုလိုက္ ဓားျဖင့္ ခုတ္သတ္သူမ်ားကို ႐ုံးထုတ္ရမန္ယူ | DVB