တ႐ုတ္-အာဆီယံ စီးပြားေရးႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ထိပ္သီးညီလာခံ ယေန႔စတင္က်င္းပ | DVB