ေဟာလိဝုဒ္ အန္နီေမးရွင္း႐ုပ္ရွင္ ပရိသတ္အႀကိဳက္ – A Wizard’s Tale ႐ုပ္ရွင္ (နမူနာ) | DVB