ကမၻာ့အေကာင္းဆုံး ကစားသမားဆု ဆန္ကာတင္စာရင္းတြင္ ဂရစ္ဇ္မန္း မပါဝင္မႈအေပၚ ေဝဖန္ | DVB