အဆက္မျပတ္ရယ္ေမာႏိုင္သည့္ အံ့ဖြယ္ ကမၻာ့အရယ္အသန္ဆံုး လူသား (႐ုပ္သံ) | DVB