မုန္တုိင္းေၾကာင့္ ျဖစ္လာမည့္ ပ်က္စီးမႈမ်ားအတြက္ အစြမ္းကုန္ကူညီမည္ဟု ထရမ့္ ေျပာ | DVB