အေမရိကန္တြင္ မုန္တုိင္းဒဏ္ကာကြယ္ရန္ လူ ၁ သန္းေက်ာ္ ေဘးလြတ္ရာ ေျပာင္းေရႊ႕မိန္႔ထုတ္

ဓာတ္ပုံ - Reuters
အေမရိကန္ႏုိင္ငံ ေတာင္ကယ္႐ုိလိုင္းနားျပည္နယ္မွာ ဟာရိီကိန္းမုန္တုိင္း ဖေလာရင့္စ္ကို ႀကိဳတင္ကာကြယ္တဲ့အေနနဲ႔ လူ ၁ သနး္ေက်္ာကို ေဘးလြတ္ရာေျပာငး္ေရႊ႕မိန္႔ ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါတယ္။ ဟာရီကိန္း ဖေလာရင့္စ္ဟာ ဒီႏွစ္အတြငး္ အေမရိကန္ ကုန္းမႀကီးကို ဝင္ေရာက္တဲ့ အားအျပင္းဆံုးမုန္တိုင္း ျဖစ္လာမွာပါ။ အဲဒီမုန္တိုငး္ဟာ တနာရီ ေလတုိက္ႏႈန္း မိုင္ ၁၃၀ အထိ တုိက္ခတ္ၿပီး ကုန္းတြငး္ပိုင္းကုိ မဝင္ေရာက္မီ အားပိုမိုေကာင္းလာမယ္လို႔ အမ်ိဳးသား ဟာရီကိန္းစင္တာက သတင္းထုတ္ျပန္ပါတယ္။ ဟာရီကိန္း ဖေလာရင့္စ္ဟာ စက္တင္ဘာ ၁၃ ရက္ေန႔မွာ ေတာင္ကယ္႐ုိလိုင္းနားနဲ႔ ေျမာက္ကယ္႐ုိလုိင္းနားျပည္နယ္ ႏွစ္ခုကို ဝင္ေရာက္မယ္လို႔ ခန္႔မွန္းထားပါတယ္။ မုန္တုိင္းဝင္ေရာက္မႈေၾကာင့္ မိုးသညး္ထန္ၿပီး ဆုိးဆုိးရြားရြား ေရႀကီးႏုိင္တယ္လို႔ သတိေပးထားပါတယ္။ မႏွစ္ကလည္း အေမရိကန္ႏုိင္ငံကို ဟာရီကိန္းမာရီယာ အပါအဝင္ အားျပင္းတဲ့ ဟာရီကိန္းမုန္တိုင္းေတြ ဆက္တုိက္ဝင္ေရာက္ခဲ့ပါတယ္။

//
More News
Up