ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္တြင္ လႉဒါန္းမည့္ ေရႊျပားႀကိတ္စက္႐ုံ ၆ လအတြင္း အၿပီးတည္ေဆာက္မည္ | DVB