အႏုျမဴလက္နက္ဖ်က္သိမ္းေရး သေဘာတူညီခ်က္ ဆက္လက္ကုိင္စြဲထားဟု ကင္ဂ်ဳံအန္း ေျပာ | DVB