ဖမ္းဆီးခံသတင္းေထာက္မ်ားလြတ္ေျမာက္ေရး မံုရြာတြင္ ဆုေတာင္းပြဲျပဳလုပ္ | DVB