ပိုမိုေတာက္ပေသာအနာဂတ္ဆီသို႔သာ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ၏ ေရြးေကာက္ပြဲေဆာင္ပုဒ္ျဖစ္ဟုဆို | DVB