ေၾကာက္မက္ဖြယ္ယာဥ္တိုက္မႈတြင္ ထိုင္ခံုခါးပတ္ မပတ္ထားသည့္ကေလး ေလထဲလြင့္ထြက္ (႐ုပ္သံ) | DVB