တ႐ုတ္ ႐ုပ္ရွင္ဒါ႐ိုက္တာ က်န္းရီမူကို ဗင္းနစ္႐ုပ္ရွင္ပြဲေတာ္တြင္ ထူးခၽြန္ဆုခ်ီးျမႇင့္ | DVB