ဆရီနာဝီလ်ံစ္ ယူအက္စ္အုိးပန္း တင္းနစ္ၿပိဳင္ပြဲ ဗုိလ္လုပြဲတက္ | DVB