အာဖဂန္တြင္ ဗုံး ၂ လုံးေပါက္ကြဲ၊ သတင္းသမား ၂ ဦးအပါအ၀င္ ၂၀ ေသဆုံး | DVB