အဆိုေတာ္ေရႊထိုက္အပါအဝင္ ၅ ဦးကုိ စက္တင္ဘာ ၁၉ ရက္ အေရွ႕ပုိင္းခ႐ုိင္တရား႐ုံးတြင္ စစ္ေဆးမည္ | DVB