ဂ်ပန္တြင္ ျပင္းအား ၆ ဒသမ ၇ ရွိ ငလ်င္လႈပ္၊ အနည္းဆုံး လူ ၃၂ ဦး ေပ်ာက္ဆုံးေန | DVB