တိုက္ပြဲမ်ားေလ်ာ့ခ်ၿပီး ျပည္သူကို အကာကြယ္ေပးေရးအဆုိ ပယ္ခ်ခံရ

နမၼတူ မဲဆႏၵနယ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚနန္းခမ္းေအး
တိုက္ပြဲေတြေလ်ာ့ခ်ၿပီး ျပည္သူကို အကာကြယ္ေပးဖို႔ တိုက္တြန္းတဲ့ အေရးႀကီးအဆိုကုိ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒က ပယ္ခ်လုိက္ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ျပည္တြင္းလက္နက္ကိုင္ေတြရဲ႕ တေန႔တျခား ျပင္းထန္တဲ့ ပဋိပကၡေတြ ေၾကာင့္ ျပည္သူေတြ ဒုကၡေရာက္ေနၿပီး ႏိုင္ငံကို ဆုတ္ယုတ္ေစတဲ့အတြက္ တိုက္ပြဲေတြ အျမန္ဆံုးေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ဖို႔ ႀကိဳးပမ္းၿပီး ျပည္သူေတြကို အကာကြယ္ေပးဖို႔ အစိုးရကို တိုက္တြန္းတဲ့ အေရးႀကီးအဆိုကို နမၼတူ မဲဆႏၵနယ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚနန္းခမ္းေအးက စက္တင္ဘာ ၅ ရက္ေန႔က ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ထံ တင္သြင္းခဲ့ပါတယ္။ ဒီအေရးႀကီးအဆိုကိုေတာ့ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦးတီခြန္ျမတ္က လႊတ္ေတာ္ အတြင္းမွာေဆြးေႏြးၿပီးမွ လုပ္ေဆာင္ရမယ့္ကိစၥ မဟုတ္တဲ့အတြက္ လႊတ္ေတာ္မွာ တင္သြင္းခြင့္ ေဆြးေႏြးခြင့္ မျပဳဘဲ ပယ္ခ်ခဲ့တာလို႔ အေၾကာင္းျပန္ခဲ့ေၾကာင္း အဆုိရွင္ျဖစ္သူ ေဒၚနန္းခမ္းေအး က ဆိုပါတယ္။ “ႏိုင္ငံေတာ္ဟာ ဘယ္သူ႔ကိုမဆို ဥပေဒအရ တန္းတူညီမွ် အခြင့္အေရးရရွိရမယ္။ အဲဒီအျပင္ ဥပေဒရဲ႕ အကာကြယ္ကိုလည္း တန္းတူညီမွ်စြာ ရယူပိုင္ခြင့္ေပးရမယ္တဲ့။ အဲလို မျဖစ္ေနဘူး။ က်မတိုက လက္ႏွက္ကိုင္အဖြဲ႔ေတြရဲ႕ မတရားညႇဥ္းပန္းမႈ၊ အတင္းအဓမၼ ၿခိမ္းေျခာက္မႈ၊ သူတို႔ရဲ႕ လုပ္အား၊ သူတို႔ရဲ႕ ဝန္ေဆာင္မႈ၊ သူတို႔ရဲ႕ ပစၥည္းေတြကို ယူေနတာကို သူတုိ႔က ခံေနရတယ္။ အဲဒါအျပင္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒရဲ႕ ၃၅၃ မွာလည္း မည္သူ႔ကိုမွ် တည္ဆဲဥပေဒနဲ႔ အညီမွတပါး အသက္ကိုျဖစ္ေစ၊ လူပုဂၢိဳလ္ဆိုင္ရာ လြတ္လပ္မႈကို ျဖစ္ေစ မရွိေစရလို႔ ျပ႒ာန္းထားတယ္။ အခုျဖစ္ေနတာကလည္း ဒီႏိုင္ငံသားေတြျဖစ္တယ္။ ဒီႏိုင္ငံသား ျဖစ္ေနတာကို ဒီႏိုင္ငံေတာ္က တာဝန္ရွိတယ္လုိ႔ ယူဆတဲ့အတြက္ ဒီအဆိုကို က်မတင္တာ။ အခု ဒီအဆိုကို ဘာေၾကာင့္ မေပးသလဲဆိုေတာ့ ဒါဟာ လႊတ္ေတာ္မွာတင္ၿပီးေတာ့ အတည္ျပဳမွ လုပ္လို႔ရတဲ့ ဥစၥာမဟုတ္ဘူး၊ ဥပေဒနဲ႔ မညီညြတ္ပါဘူးဆိုၿပီးေတာ့မွ ဒါကို တင္ခြင့္မရခဲ႔ပါဘူး။” အဆိုရွင္ နန္းခမ္းေအးအေနနဲ႔ စက္တင္ဘာ ၃ ရက္ေန႔ကလည္း ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ နာယကထံကို အေရးႀကီအဆိုတခုတင္သြင္းခဲ႔ပါတယ္။ အဲဒီအဆိုမွာေတာ့ ႏိုင္ငံရဲ႕အနာဂတ္ကို ထိခိုက္ေစတဲ့ ျပည္တြင္းလက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡ ေတြေၾကာင့္ ျပည္သူေတြ ဘဝလံုၿခံဳမႈ ကင္းမဲေနတာ၊ အသက္နဲ႔ ပုဂၢိဳလ္ဆိုင္ရာ လြတ္လပ္မႈ ဆံုးရံႈးေနတာေတြ ေလ်ာ့ခ်ႏိုင္ဖို႔အတြက္ NCA ထိုးထားတဲ့အဖြဲ႔ေတြ၊ မထိုးရေသးတဲ့အဖြဲ႔ေတြ အပါအဝင္ လက္ႏွက္ကိုင္ အဖြဲ႔အားလံုး တိုက္ပြဲေတြရပ္တန္႔ဖို႔ ဆံုးျဖတ္ႏိုင္တဲ့ လက္ႏက္ကိုင္ အဖြဲ႔အားလံုးရဲ႕ ေခါင္းေဆာင္ေတြ ေတြ႔ဆံုညႇိႏႈိင္းအေျဖရွာဖို႔ နည္းလမ္းကို အစိုးရက ဦးေဆာင္ၿပီး ေဆာလ်င္စြာ ေဆာင္ရြက္ေပးဖို႔ အေရးႀကီးအဆိုျဖစ္ၿပီး အဲဒီအဆိုကိုလည္း လႊတ္ေတာ္နာယကက ခြင့္မျပဳခဲ႔ဘူးလို႔ ဆိုပါတယ္။ “ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွာၾကေတာ့ ဘာေျပာလည္းဆိုေတာ့ ဒါက NCA လမ္းေၾကာင္းအရ လုပ္ေနၿပီလို႔ အဲလိုေျပာတယ္။ NCA လမ္းေၾကာင္းအရ လုပ္တာက လုပ္တာပဲ။ တစ္ဖက္ကလည္း ျပည္သူလူထုရဲ႕ စီးပြားတိုးတက္ေရး၊ ဘဝလံုၿခံဳေရးကိုလည္း ဥပကၡာမျပဳဘဲ ေဆာင္ရြက္ရမယ္။ ဒါက အစိုးရရဲ႕ တာဝန္ပဲ။” ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမွာ ႏုိင္ငံသားတုိင္းဟာ အသက္ကိုျဖစ္ေစ၊ ပုဂၢိဳလ္ဆုိင္ရာ လြတ္လပ္မႈကိုျဖစ္ေစ နစ္နာဆံုးရႈံးမႈမျဖစ္ေစရ ျပ႒ာန္းေဖာ္ျပထားေသာ္လည္း တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားရာ ေဒသေတြမွာ ေနထိုင္တဲ့ ျပည္သူေတြအေနနဲ႔ သက္ဆိုင္ျခင္းမရွိသကဲ့သို႔ျဖစ္ေနၿပီး ခံစားခြင့္ မရျဖစ္ေနတဲ႔အတြက္ ျပည္သူေတြရဲ႕ ေတာင္းဆိုမႈနဲ႔ တင္သြင္းခဲ႔တဲ့ အေရးႀကီး အဆိုေတြ ျဖစ္တယ္လုိ႔လည္း ေဒၚနန္းခမ္းေအးက ဆုိပါတယ္။ အခုလို တင္သြင္းခြင့္ မရတဲ့အေပၚမွာေတာ့ ေဒသခံျပည္သူေတြကို အမွန္အတိုင္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုဖို႔သာ ရွိတယ္လို႔လည္း ဆိုပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းမွာ ျပည္တြင္းလက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားေနမႈဟာ လြတ္လပ္ေရး ရၿပီးခ်ိန္ကေန လက္ရွိအခ်ိန္ထိ ႏွစ္ေပါင္း ၆၀ ေက်ာ္ၾကာျမင့္ေနၿပီျဖစ္ေပမယ့္ အဆံုးသတ္ႏိုင္ဖို႔ ေတာ့ ခက္ခဲတဲ့ အေျခအေနမ်ိဳးမွာ ရွိေနေသးတာျဖစ္ပါတယ္။ လက္ရွိမွာေတာ့ ရွမး္ျပည္ေျမာက္ပုိင္းမွာ တအာင္းအမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္ (တီအန္အယ္လ္ေအ) နဲ႔ တပ္မေတာ္အၾကား၊  တီအန္အယ္လ္ေအ၊ SSPP/SSA ရွမ္းျပည္တုိးတက္ေရးပါတီနဲ႔ အန္စီေအ လက္မွတ္ထုိးထားတဲ့ ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ RCSS/SSA တုိ႔ၾကား တုိက္ပြဲေတြျဖစ္ပြားေနပါတယ္။

Independent media are under attack by the Myanmar junta. DVB continues reporting the facts, but needs support for the safety of our journalists. You help with any donation. Thank you.

Donate
More News
Up